در این ویدئوی کوتاه شرح داده می‌شود که چه افرادی در شهرهای زیر صدهزار نفر و روستاها می‌توانند رأی بدهند.

 دانلود فیلم