اذان صبح 05:02
طلوع آفتاب 06:26
اذان ظهر 12:53
غروب آفتاب 19:20
اذان مغرب 19:36
نیمه شب 00:13

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد