اذان صبح 05:25
طلوع آفتاب 06:49
اذان ظهر 12:05
غروب آفتاب 17:20
اذان مغرب 17:38
نیمه شب 23:25

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد