منشور اخلاقی فرمانداری اردکان


فرمانداری به‌عنوان بالاترین دستگاه اجرایی در شهرستان و به‌منظور انجام بهینه مأموریت‌های ذاتی خود که همانا نظارت بر اجرای روند امور و حفظ نظم و امنیت و تثبیت سیاست دولت است از اصول ذیل پیروی می‌نماید:


۱- التزام به اخلاق اسلامی


۲- وظیفه‌شناسی


۳- مردم مداری


۴- قانون محوری


*کارکنان فرمانداری اردکان در تمامی سطوح با الگو قرار دادن سیره و روش پیشوایان دین، خود را ملتزم به رعایت کلیه شئون اسلامی می‌دانند.


*کارکنان فرمانداری اردکان در تمامی سطوح با آگاهی از فلسفه و آرمان‌های منیع انقلاب اسلامی تمام توان خود را در فعلیت بخشیدن به این اهداف بکار می‌بندند.


*کارکنان فرمانداری اردکان در تمامی سطوح با درک حساسیت وظایف محوله از تمامی توان و امکانات موجود در راستای انجام مطلوب وظایف خود بهره جسته و در این راه از خداوند متعال یاری می‌جویند.


*کارکنان فرمانداری اردکان با آگاهی از تأثیر نحوه انجام وظایف بر عملکرد کلی دستگاه هیچ‌گونه کم‌کاری و تسامح را نپذیرفته و در جهت انجام بهتر وظایف به پرورش توانایی‌ها و دانش خود می‌پردازند و کلام امام علی (ع) را مبنی بر عدم‌تساوی دو روز مسلمان سرمشق خود قرار می‌دهند.


*کارکنان فرمانداری اردکان در تمامی سطوح خود را موظف به رعایت نظم و انضباط دانسته و وظایف خود را با اتکا به اصل مدیریتی «همواره راه بهتری برای انجام دادن کارها وجود دارد «انجام می‌دهند.


*کارکنان فرمانداری اردکان با اعتقاد به اینکه مردم، حاکمان اصلی حکومت‌ها هستند، تمامی امکانات خود را به‌منظور ارائه خدمات مطلوب و پاسخ گوئی به نیازهای مردم بسیج نموده و در مواجهه با ارباب‌رجوع اصل اخلاقی «خرد در بینش، مدارا درروش و کرامت در منش «را به کار می‌بندند و خشنودی خداوند را در خشنود نمودن خلق خدا جستجو می‌کنند.


*کارکنان فرمانداری اردکان همواره آمادگی دارند تا راهنمایی‌های لازم به هنگام و دقیق را به ارباب‌رجوع ارائه نمایند و آنان را از حقوق خود آگاه ساخته و امور آنان را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.


*کارکنان فرمانداری اردکان در کلیه سطوح، در چارچوب قوانین و مقررات رفتار نموده و از هر نوع عدول از قوانین پرهیز نموده و با کلیه اشکال تخلف برخورد می‌نمایند و در این راه از فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر پیروی می‌نمایند.