به گزارش روابط عمومی ستاد انتخابات شهرستان اردکان تریبون آزاد با موضوع انتخابات و حضور مردم در باغ ملی این شهر برگزار شد.

فایل تصویری این تریبون که از صدا و سیمای مرکز یزد (شبکه تابان) پخش شده را می‌توانید از این‌جا مشاهده و یا از این بخش دریافت کنید.

 


01-23022016-IMG_0082-Ardakan.gov.ir.JPG 02-23022016-IMG_0087-Ardakan.gov.ir.JPG 03-23022016-IMG_0099-Ardakan.gov.ir.JPG 04-23022016-IMG_0140-Ardakan.gov.ir-1.JPG 05-23022016-IMG_0152-Ardakan.gov.ir.JPG 06-23022016-IMG_0155-Ardakan.gov.ir.JPG 07-23022016-IMG_0156-Ardakan.gov.ir.JPG 08-23022016-IMG_0164-Ardakan.gov.ir.JPG 09-23022016-IMG_0187-Ardakan.gov.ir.JPG 10-23022016-IMG_0201-Ardakan.gov.ir.JPG 11-23022016-IMG_0213-Ardakan.gov.ir.JPG 12-23022016-IMG_0216-Ardakan.gov.ir.JPG 13-23022016-IMG_0054-Ardakan.gov.ir.JPG 14-23022016-IMG_0058-Ardakan.gov.ir.JPG 15-23022016-IMG_0067-Ardakan.gov.ir.JPG 16-23022016-IMG_0073-Ardakan.gov.ir.JPG 17-23022016-IMG_0074-Ardakan.gov.ir.JPG
دانلود فیلم