بمناسبت روز زمین پاک در حال برگزاری است
بمناسبت گرامیداشت دوم اردیبهشت نمایشگاهی تحت عنوان محیط زیست وروز جهانی هوای پاک در محل نگارخانه شفق اردکان بر پاگردید .
این نمایشگاه که با همت انجمن علمی ،بسیج دانشجویی وجمعی از دانشجویان رشته های محیط زیست ،مرتع وبیابان از سوی مرکز آموزش عالی اردکان برگزار گردیده با حضور امام جمعه ،فرماندار ،شهردار وجمعی از مسئولین شهرستان افتتاح شد .
امام جمعه شهرستان ضمن بازدید از بخشهای متنوع این نمایشگاه ،فرهنگ سازی در راستای حراست از محیط زیست ومنابع طبیعی بعنوان مواهب وودیعات الهی را کاری ارزشمند دانست و تلاشهای آکادمیک مراکز آموزش عالی را برای تحقق این مسیر ضروری وبجا عنوان نمود.
خانم مهندس اردکانی مدرس این دانشکده و مسئول نمایشگاه هدف از برپایی آن را را در وهله اول بزرگداشت روز هوای پاک و سپس آشنایی عموم با انواع مختلف اکوسیستم های طبیعی وانسانی دانست و گفت :این برنامه بامدیریت مسئول مرکز آموزش عالی شهرستان و همت انجمن علمی ،بسیج دانشجویی وجمعی از دانشجویان رشته های محیط زیست ،مرتع وبیابان توانست انجام بگیرد ضمن اینکه مساعدت فرماندارو همکاری نهادهایی چون میراث فرهنگی ،جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی ،محیط زیست ،آموزش وپرورش ،شهرداری و ارشاد در تحقق اهداف این نمایشگاه بسیار قابل تقدیر می باشد .وی همچنین افزود در این نمایشگاه سعی گردیده تا با نمایش انواع مختلف اکوسیستم های طبیعی وانسانی و عوامل تخریب آن توسط انسان نظیر نور وشکار بی رویه و طبقه بندی گونه های منقرض شده ،در حال انقراض وحمایت شده که اکثرا مربوط به زیستگاه های استان یزد ومناطق کویری می باشد توجه عموم مردم به سمت حمایت از محیط زیست معطوف گردد .
گفتنی است در این نمایشگاه قریب به 34 گونه تاکسی درمی حیوانات و45 مورد هرباریوم کونه های گیاهی مشاهده میشود و علاوه بر دو مورد ماکت طبیعی وماکت مربوط به آلودگی نور که توسط دانشچویان دانشکده منابع طبیعی ساخته وبه معرض دید گذاشته شده تصاویر متنوع از زیستگاهها وطبیعت وکتب و جزوات مرتبط با این موضوع نیز دیده می شود .
نمایش لباس ،لهجه ها وگویشهای مختلف و پخش فیلمهای مستند در زمینه محیط زیست وهمچنین نمایش ماره های زنده و... از دیگر برنامه های این نمایشگاه است .
این نمایشگاه از روز5اردیبهشت لغایت 10اردیبهشت برای بازدید عموم دایر می باشد .