مامورین نیروی انتظامی اردکان مقدار 684 کیلو کشت گیاه انغوزه و 159 کیلو شیره انغوزه قاچاق کشف و ضبط نمودند.
فرمانده نیروی انتظامی منطقه اردکان در گفتگو باايرنا بيان داشت: مامورین این نیرو موفق شدند حین گشت زنی از یک دستگاه کامیون که این مقدار انغوزه را از مقصد رباط پشت بادام به سمت یزد حمل می نمود توقیف نمایند.
"سرهنگ محمدرضا طالب پور "ادامه داد:در این رابطه یک متهم به حمل قاچاق بازداشت و به همراه بار وکامیون توقیف و به مراجع قضایی اردکان برای سیر مراحل اداری ارجاع شد،همچنين ارزش انغوزه های قاچاق 210 میلیون ریال می باشد.
انغوزه گیاه دارویی است که در مراتع کویری می روید و در صنایع داروسازی به کار می رود.