تاكيد امام جمعه اردكان در جلسه شوراي فرهنگ عمومي
امام جمعه اردكان در جلسه شوراي فرهنگ عمومي اين ماه كه با حضور فرماندار وجمعي از مسئولين در محل اداره ارشاد اردكان برگزار شد بر عمق بخشي و محتوا سازي در جشنهاي نيمه شعبان تاكيد نمود وبا لابردن سطح نفوذ پذيري برنامه هاي فرهنگي را خواستار گرديد .
حجت الاسلام ديداري در اين جلسه ضمن گراميداشت مناسبتهاي ماه رجب وشعبان با اشاره به جشنهاي مردمي كه توسط گروه هاي خودجوش در سطح شهرستان همزمان با شروع ماه شعبان  برگزار مي شود به تبيين محتوايي براي اجراي اين جشنها پرداخت وگفت :خيلي از مناسبتها بالاخره به هر كيفيتي كه هست برگزار مي شود و تمام مي شود ولي آنچه مهم است ارزيابي ميزان نفوذ پذيري اين برنامه هاست بايد ميزان تاثيرات ناشي از برگزاري اين مراسمات را ارزيابي كنيم وببينيم واقعا تا چه حد هدف اصلي كه همان هدايت فرهنگي نسلهاست محقق مي گردد .
امام جمعه اردكان با شاهد مثال قرار دادن مراسم اعتكاف افزود :مثلا همين مراسم اعتكاف كه واقعا برنامه معنوي خوبي هم هست امسال برخي از دوستان از بخشي از شركت كنندگان در مراسم نظر سنجي به عمل آوردند كه واقعا نتايج نظر سنجي نگران كننده بو.د و حكايت از عدم تاثير لازم را مي نمود بنابراين بايد براي ميزان اين تاثير پذيري فكري برداريم .
حجت الاسلام ديداري با بيان اينكه برخي ابزار ضد فرهنگ نظير ماهواره در جامعه قبح آن از بين رفته است اظهار داشت مسلم است كه مبارزه فيزيكي با اين ابراز نتيجه معكوس دارد و براي اينكه بتوان قشر جوان را در مقابل خطرات ابراز جديد واكسينه نمود يك تلاش جدي ودنباله دار را بعنوان يك وظيفه شرعي وديني مي طلبد .
امام جمعه اردكان در زمينه جشنهاي نيمه شعبان نيز گفت پوسته وظاهر اين برنامه ها كه هميشه وجود داشته است بايد به اين مراسمات عمق ببخشيم و با در نظر گرفتن مباحث معرفتي نظير امام شناسي وبررسي علت غيبت امام زمان تاثير پذيري اين جشنها را افزون كنيم .
فرماندار اردكان نيز در اين جلسه بر ايجاد هسته هاي فرهنگي در ارگانهاي متصدي امر فرهنگ تاكيد نمود و انجام يك كار بنيادين فرهنگي را متذكر شد . روستايي در زمينه جشنهاي نيمه شعبان نيز با توجه به فرمايشات امام جمعه گفت :ايجاد يك كار گروه ويژه براي تدوين برشور ،تهيه فيلم وكليپ از مراسمات نيمه شعبان ،برگزاري چند تئاتر خياباني و...و همچنين توجيه گروههاي برپا كننده اين جشنها و تغذيه فرهنگي آنها ضروري است و اين كارگروه بايد يك تيم اجرايي باشد كه از ادارات ارشاد ،سازمان تبليغات ،فرمانداري وبا محوريت دفتر امام جمعه تشكيل گردد.
گفتني است همه سال نزديك به 30گروه خود جوش مردمي در ايام نيمه شعبان به برگزاري جشنهاي خياباني در اردكان مي پردازند كه آذين بندي خيابانها ،چراغاني  پذيرايي ،پخش شربت و شيريني ،پخش موزيك وموسيقي و در برخي موارد برگزاري تئاتر هاي طنز ومسابقه از برنامه هاي اين جشنها مي باشد.