در جلسه اي با حضور مسئولين استان وشهرستان
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اردكان در جلسه ای که با حضور فرماندارو دهیاران در محل فرمانداری برگزار شد،كارشناس مسئول اين طرح بيان داشت: این مطالبات که در قالب برنامه زمانی است در ابتدا به صورت جمع آوری اطلاعات از لحاظ وضع موجود ،تامین ذخیره انتقال و شبکه توزیع آب روستاها و نیز جمعیت و تعداد خانوار دائم و فصلی و همچنین ژئوگرافی منطقه ،مشاغل وبه طور کلی مباحثی که مرتبط با این طرح می باشددر نظر گرفته شده است .
وی عنوان نمود: تحلیل اطلاعات به دست امده در قالب پیش بینی های جمعیت و نیاز آبی ،اصلاحات مورد نیاز به صورت گزارش مبانی طراحی و در مقوله ارائه پیشنهاداتی است که بتواند اهداف این طرح را مرتفع سازد.
وی اهداف این طرح را تعیین چشم انداز روستایی ،افزایش رفاه عمومی و اشتغال زایی و به طور کلی جلوگیری از مهاجرت و کاهش هزینه های موازی در طرح ها وافزایش راندمان کارها بيان نمود .
"سه کنجی افزود "نتیجه این طرح راكه به صورت یک پروژه اجرایی در راستا ی تامین نیاز منطقه از لحاظ آب به اتمام می رسد ، جلب مشارکت دهیارها تسریع مطالبات و ارائه راهکارهای عملی جهت پیشبرد اهداف و اجرای به موقع طرح ،عنوان نمود.
همچنین فرماندار در این جلسه گفت:این طرح جامع و ارزشمند است و بایستی مساله تامین اب مشخص شود و محدودیت ها شناسايي و مرتفع گردد.
"عباسعلی روستایی"افزود تمام روستاهای شهرستان دچار افت جمعیتی می باشد وبا برنامه ریزی منظم می توان این اهداف را محقق نمود.

وی بیان نمود: دهیاران با همیاری خودشان همکاری مردم را جذب نمایند ونیز در بحث تعاونی که یک حرکت ماندگار است بهتر وقوی تر در عرصه سازندگی تلاش نمايند  و واشتغال را با توجه به ظرفیت منطقه در نظرگرفته  و از وام ها برای رسیدن به این هدف که جامع و کامل تر باشد استفاده كنند