در این ویدئو خواهید دید که شمارش آرای انتخابات با حضور و نظارت چه کسانی انجام می‌شود.

 دانلود فیلم