سرپرست فرمانداری اردکان در چهارمین مجمع سلامت شهرستان:

در بسط و گسترش فرهنگ سلامت کوشا باشیم

چهارمین مجمع سلامت شهرستان اردکان به ریاست حسین سبزواری سرپرست فرمانداری اردکان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اردکان چهارمین مجمع سلامت شهرستان به ریاست حسین سبزواری سرپرست فرمانداری اردکان و با حضور مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یزد، جمعی از مسئولین ادارات و تشکل‌های مردم نهاد در سالن شهید حنیف فرمانداری اردکان برگزار شد.

در این نشست سرپرست فرمانداری اردکان با بیان اهمیت سلامت، به نقش و سهم آحاد مردم و دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: در امر سلامت مشارکت موثر مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی ضروریست.

سبزواری در ادامه اظهار داشت: سلامت زیربنای توسعه یک جامعه است، دستگاه‌های اجرایی در بسط و گسترش آموزش و فرهنگ سلامت کوشا باشند و در کلیه‌ی تصمیمات و فعالیت‌های خود نگرش سلامت محور را اتخاذ نمایند.

در پایان این نشست، بیانیه چهارمین مجمع سلامت شهرستان اردکان در راستای ارتقای شاخص‌های سلامت، راهبردهای اصلی بهبود عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سطح شهرستان، قرائت شد و به امضای حاضران رسید و همچنین از برگزیدگان حوزه سلامت به پاس فعالیت‌های اجتماع محور تجلیل شد.