ابوالفضل وکیلیاظهار داشت: از طرف بخش خصوصی مبلغ یک صد میلیون تومان در خصوص تجهیز پارک آزادی اختصاص یافته که تاکنون قریب به 40 درصد  آن هزینه شده است.

وی گفت: تاکنون چرخ و فلک، کالسکه، ترن، سرسره بادی، قایق پایی، ماشین رالی ویژه کودکان جهت این پارک خریداری شده که در حال حاضر در حال استفاده است که به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی چند وسیله دیگر به آن اضافه خواهد شد.

شهردار اردکان با اشاره به اینکه شهر اردکان از نظر سرانه فضای سبز در استان یزد رتبه اول را به خود اختصاص داده گفت: در یک سال اخیر 4 هکتار به فضای سبز شهرستان اضافه شده و در سال آینده نیز 4 هکتار به فضای سبز موجود اضافه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سرانه فضای سبز برای هر فرد ایرانی 16 مترمربع است که سرانه فضای سبز شهر ارکان به ازای هر نفر 8/12 متر مربع است.

شایان ذکر است؛ در شهرستان اردکان 12 بوستان محلی وجود دارد.