همزمان با سراسر کشور برگزار شد

در اين مراسم عظيم كه با حضور حجت الاسلام ديداري امام جمعه، فرماندار و قشرهاي مختلف مردم اردكان از محل مسجد كوشكنو آغاز شد پس از طي 4 خيابان به مصلي امام خميني (ره) اين شهر منتهي شد . راهپيمايان در اين مراسم با شعارهاي ضد استكباري ، ضمن نشان دادن خشم و نفرت خود از اسرائيل غاصب و آمريكاي جنابت كار از مواضع محكم و ضد استكباري رئيس جمهور دكتر احمدي نژاد تشكر كردند . در پايان قطعنامه اين مراسم در مصلي امام خميني (ره) اردكان قرائت و با تكبير الله اكر مردم مؤمن و روزه دار اردكان مورد تأئيد قرار گرفت