رئیس کمیته امام خمینی (ره) اردكان گفت:
 
اردکان ،یزد_ رئیس کمیته امام خمینی (ره) گفت: دو هزار و 711 مدد جو در قالب هزار و 376 نفر خانوار زیر پوشش این کمیته در شهرستان اردکان هستند.
به گزارش روز شنبه ،"حسن ندایی" در گفتگو با ایرنا بیان داشت: از این تعداد 724 نفر به علت فوت سرپرست و،611 نفر به دلیل از کارافتادگی سرپرست و دیگر موارد،وجود مشکلاتی نظیر بیماری زندانی و سرباز بودن   سرپرست خانواده تحت پوشش اند