حضور استاندار یزد با همراهی نماینده مردم

حضور استاندار یزد با همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولین استان و شهرستان در مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی در اردکان

حضور استاندار یزد با همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولین استان و شهرستان در مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی در اردکان