در ادامه نشستهاي انتخاباتي شهرستان برگزار شد
در اين جلسه كه با حضورمهندس آرامون عضو هيات بازرسي استان ورابط اين هيات در شهرستان به اتفاق كليه بازرسان وسربازرسان هيات اجرايي انتخابات شهرستان درسالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد ،اين افراد با وظايف خود در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري آشنا شدند .
رييس هيات بازرسي انتخابات شهرستان اردكان در اين نشست توجيهي ضمن بيان نكاتي پيرامون اصل انتخاب ونقش آن در زندگي بشر از ابتداي تاريخ تا كنون به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بعنوان يك انتخاب حساس وسرنوشت ساز اشاره نمودوضمن تاكيد بر اصل مهم حضور حداكثري مردم گفت :در وهله اول حضور حداكثري وپر شور مردم سلامت انتخابات را رقم مي زند واين سلامت با نظارت خوب تضمين مي شود كه اين وظيفه هيات نظارت است .
طاهر زاده ضمن بيان يكايك وظايف بازرسان هيات نظارت بر رعايت اصل بي طرفي،قانون مداري واخلاق محوري تاكيد نمود و گفت بايد تلاش كنيم كه با اخلاق خوب وحسنه فضايي دلگرم كننده را براي مردم در شعب اخذ راي ايجاد نماييم .
آرامون عضو هيات بازرسي استان نيز در اين نشست وظيفه حساس بازرسان شعب را متذكر شد و آنان را به آشنايي هرچه بيشتر نسبت به وظايفشان در اين زمان باقيمانده تا انتخابات دعوت نمود .
به گفته محمد ارجناني مسئول دبيرخانه هيات بازرسي انتخابات درشهرستان اردكان 56 حوزه اخذ راي پيش بيني گرديده است كه به ازاي هر 10صندوق يك سر بازرس و به ازاي هر صندوق يك بازرس در شعب حضور خواهند يافت .
گفتني است در اين نشست احكام مسئوليت كليه بازرسان وسربازرسان هيات بازرسي شهرستان به آنان اعطا گرديد .