فرماندار اردکان پیشنهاد داد
در جلسه هماهنگی به منظور تهیه نقشه فاز صفر مجموعه فرهنگی شهید صحرایی که با حضور رییس سازمان هلال احمر استان برگزار شد طرح واگذاری ساخت این مجموعه به امور کتابخانه های استان توسط فرماندار اردکان پیشنهاد گردید.
روستایی با تاکید بر تسریع در ساخت این مجموعه علی رغم وجود بودجه مصوب گفت :در صورتیکه سازمان کتابخانه های استان کار ساخت این مجموعه را بر عهده بگیرد با توجه به تصویب بودجه استانی برای این امر موفقیت اجرای پروژه بیشتر خواهد بود .
فرماندار اردکان با اشاره به محاسن ساخت این مجموعه فرهنگی در مرکز شهراردکان که هلال احمر پیگیری آنرا انجام می داده است اذعان کرد طراحی نقشه این مجتمع باید با هماهنگی وتایید سازمان کتابخانه های استان انجام گیرد تا در صورت تصویب بودجه طرح توسط این سازمان و تقبل نمودن اجرای آن برای طراحی نقشه مجددا هزینه نگردد.
گفتنی است در این جلسه روند تغییر در طراحی نقشه های موجود به منظور تهیه نقشه فاز صفر مجموعه و طراحی های بعدی پروژه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد فضاهای جدید در مجموعه با توجه به نیاز کنونی شهر اردکان از طریق مشاوره با کارشناسان فرهنگی جا نمایی وتعریف گردد.

اضافه می شود ساخت این مجتمع فرهنگی در زمین گود برداری شده واقع در خیابان آیت الله خامنه ای روبروی مسجد کشکنو از سوی هلال احمر اردکان در حال پیگیری می باشد