بهسازي و مرمت دبيرستان شرف اردکان بعنوان قديمي ترين مدرسه اين منطقه و يکي از پنج مدرسه ماندگار کشور آغاز شد.
در مرحله اول اين طرح, محوطه دبيرستان به مساحت يکهزار متر مربع با 60 ميليون ريال اعتبار سنگ فرش مي شود.
مرحله دوم اين طرح نيز شامل احداث زمين چمن مصنوعي به وسعت يکهزار متر مربع و تجهيز آزمايشگاه ،کتابخانه و اي تي دبيرستان است که با بيش از 300 ميليون ريال هزينه اجرا خواهد شد.
دبيرستان شرف اردکان, بعنوان يکي از پنج دبيرستان ماندگار کشور در سال 1314 تاسيس و در فهرست آثار ملي کشور ثبت شده است.
دبيرستان شرف اردکان
هم اکنون 260 دانش آموز در اين دبيرستان تحصيل مي کنند.