با حضور استاندار یزد در بخش خرانق

بهره برداری از پروژه خیری پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی ساغند با اعتباری بالغ ۸۰ میلیارد ریال

صبح امروز باحضور فاطمی استاندار یزد، سبزواری سرپرست فرمانداری اردکان و  جمعی دیگر از مسئولین استان و شهرستان در سفر به بخش خرانق و روستای ساغند پروژه خیری پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی ساغند با اعتباری بالغ ۸۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.