برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی در روستای حسن آباد انارکی بخش مرکزی شهرستان اردکان

 

◽️به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی دومین جلسه از کارگاه آموزشی سبک زندگی ویژه بانوان در روستای حسن آباد انارکی بخش مرکزی برگزار شد.

◽️ناصرپایه‌دار بخشدارمرکزی شهرستان اردکان گفت: در ادامه برنامه های بخشداری در حوزه خانواده،دومین جلسه کارگاه سبک زندگی با تدریس خانم شاکر در روستای حسن آبادانارکی برگزار شد.


◽️بخشدارمرکزی گفت: برنامه های مختلفی در حوزه خانواده در نظر گرفته شده است که با توجه به نیازسنجی صورت گرفته در مناطق مختلف بخش مرکزی با توجه به آن نیاز،برنامه ها اجرا می شود که برای ماه مبارک رمضان نیز دوره های آموزشی در نظر گرفته شده است که اطلاع رسانی خواهد شد.