به مناسبت گرامی‌داشت هفته دولت

برگزاری دیدار وملاقات مردمی در فرمانداری اردکان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اردکان صبح امروز به‌مناسبت بزرگ‌داشت هفته دولت وضرورت توجه به مردم‌داری، دیدار و ملاقات مردمی سرپرست فرمانداری اردکان برگزار شد.