مدیر کل تعاون استان گفت :
مدیر کل تعاون استان از آن دسته از افرادی که دعوتنامه سهام عدالت دریافت نموده اند خواست به منظور تشکیل پرونده جهت دریافت سهام عدالت خود به تعاونیهای عدالت در سراسر استان مراجعه نماییند.
فلاح زاده که در گردهمایی مدیران عامل شرکت تعاونیهای سهام عدالت شهرستانها در اردکان سخن می گفت با اعلام این خبر افزود:تا کنون بیش از 54هزار نفر از دهک های اول ،دوم وسوم اقتصادی استان سهام عدالت خود را دریافت نموده اند.
مدیر کل تعاون استان همچنین با بیان اینکه 600هزار نفر از جمعیت استان مشمول طرح سهام عدالت هستند گفت :در فراخوان جدید نیز دهک های چهارم تا ششم سهام عدالت خود را دریافت می کنند .وی همچنین از تشکیل اولین تعاونی فراگیر ملی استان در شهرستان اردکان خبر داد و افزود تعاونی های فراگیر ملی با هدف تصاحب 30درصد سود حاصل از فروش تصدی گری های دولت و استفاده از تسهیلات قرض الحسنه دولت تشکیل می شود و آن دسته از تعاونی هایی که حداقل 70 درصد از اعضای تشکیل دهنده آن جز 3دهک پایین اقتصادی جامعه باشند تعاونی فراگیر ملی محسوب می شوند .
گفتنی است گردهمایی مدیر عاملان شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان با هدف بررسی آخرین دستور العملها و شناسایی آخرین دهکهای اقتصادی در شهرستان اردکان با حضور فرماندار و مدیر کل اداره تعاون تشکیل شد .