تا دوم اسفند ۹۸

در این ویدئو درباره شاخص‌های یک انتخاب خوب و صلاحیت‌های موردنیاز برای نمایندگی مجلس پیشنهادهایی مطرح شده است.

 دانلود فیلم