به‌منظور بررسی وضعیت اسکان مسافران صورت گرفت;

بازدیداستاندار یزد از محل اسکان مسافران نوروزی

"فاطمی"استاندار یزد باهمراهی "سبزواری" سرپرست فرمانداری اردکان به‌منظور بررسی وضعیت اسکان مسافران، از محل اسکان نوروزی شهرستان بازدید کرد.