احمد زرگرباشي، به سمت مديركل دفتر فني استانداري يزد منصوب شد

طي آييني در سالن شهيد موحدين استانداري يزد، "احمد زرگرباشي" كه پيش از اين رياست سازمان بازيافت شهرداري يزد را بر عهده داشت به عنوان مديركل دفتر فني استانداري معرفي شد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، معاون عمراني استاندار در اين آيين با اشاره به اهميت نظرات علمي و كارشناسي در امورات مربوط به مسائل عمراني، خواستار بها دادن به نظرات كارشناسي افراد خبره در تصميم سازي ها شد.

 

"سيدمحمد ميرسعيدي" افزود: بررسي همه جانبه و مشورت با كارشناسان متخصص در كارها باعث موفقيت و كاهش ضريب اشتباه در امورات مي شود.

وي اظهار داشت: در حوزه عمراني استانداري به علت تنوع زياد كارها، تفكيك وظايف در بخش هاي مختلف مشخص شده است كه براي رسيدن به اهداف مورد نظر و موفقيت در اين حوزه بايد تمام بخش هاي زيرمجموعه تعامل و همكاري مناسبي با هم داشته باشند.

معاون استاندار در بخش ديگري از سخنان خود خواستار پيش بيني مناسب و همه جانبه وضعيت شهرهاي در حال شكل گيري توسط كارشناسان عمراني شد و بر اهميت نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني تاكيد كرد.

ميرسعيدي در پايان از زحمات "سيدعلي اكبر فلاح" سرپرست و "مهدي سالاري" مديركل سابق دفتر فني استانداري در طول مدت فعاليتشان در اين حوزه تقدير كرد