سفر به خرانق

آغاز عملیات اجرایی پروژه نیروگاه خورشیدی توسط استاندار یزد

عملیات اجرایی پروژه نیروگاه خورشیدی ده مگاواتی روستای ساغند با حضور استاندار یزد، سرپرست فرمانداری و دیگر مسئولین استان و شهرستان آغاز شد