کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اردکان برگزار شد

نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اردکان ظهر امروز به ریاست سبزواری سرپرست فرمانداری اردکان و با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دیگر مسئولین شهرستان در محل سالن شهید حنیف فرمانداری برگزار شد.

در این نشست که با موضوع توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۱۴۰۱ بود سبزواری گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان جذب به‌موقع اعتبارات تخصیص یافته و رایزنی با مدیران استانی به منظور جذب اعتبارات را در دستور کار خود قرار دهند.