در این ویدئو می‌بینید که چه کسانی در برگزاری یک انتخابات سالم همکاری می‌کنند و در شعبه‌های اخذ رأی با چه کسانی مواجه می‌شوید.

 دانلود فیلم