فرماندار اردكان تاكيد كرد
عباسعلي روستايي فرماندار اردكان در جمع تعدادي از افراد تاثير گذار فرهنگي واصحاب رسانه براي براندازي موارد ضد فرهنگ وبداخلاقي هاي انتخاباتي چاره جويي نمود وطلب مشورت كرد .
فرماندار اردكان در اين نشست ضمن تاكيد بر برگزاري انتخابات خوب ،سالم وشفاف و ارج نهادن آرا 40 ميليوني مردم گفت :هيچ چيز قادر نيست آن افتخاري را كه مردم ما در روز22خرداد امسال آفريدند را خدشه دار كند و تنها چيزي كه فضاي جامعه را در اين برهه قدري تنش دار نمود رواج شايعات ،تهمت وافترائاتي بود كه در زمان انتخابات ايجاد  شده بود .
روستايي با اشاره به اينكه پايبندي به اصول وارزشها در جامعه ديني ومذهبي مهمترين اصل است افزود بنده بعنوان كهنه كار ترين فرماندار استان افتخارم اين است كه تا كنون مجري برگزاري نزديك به 20انتخابات در شهرستان بوده ام كه در زمينه هاي مختلف برگزار شده ودر هيچيك از اين انتخاباتها چه در شهرستان وچه در استان و چه در سراسر كشور كوچكترين خدشه وخطا يي نمي توان وارد كرد چرا كه انتخابات ايران در كمال صداقت وشفافيت برگزار مي شود واين درست نيست كه با افترا و تهمت اذهان جامعه را مورد تشويش قرار دهيم وباعث ايجاد تنش گرديم .
فرماندار اردكان در ادامه از حاضرين اين نشست در زمينه ارائه راهكار فرهنگي براي از بين رفتن بداخلاقي ،تهمت وافترائات در عرصه اجتماعي طلب مشورت نمود .
از جمله راهكارهاي ارائه شده اصلاح خواص ونخبگان اجتماعي بود ويكي از اعضاي نشست با اشاره به سخني از شهيد مطهري كه فرمودند فساد همواره از بالا به پايين وصلاح بالعكس به اجتماع ميرسد گفت :در اين راستا لازم است خواص ونخبگان سياسي جامعه قدم اول را بردارند وبا پايبندي خواص به اصل نظام وولايت فقيه هيچگاه همچون معضلاتي را در جامعه شاهد نخواهيم بود .پرهيز از افراط وتفريط وتعصب ،لحاظ نمودن تقوا وانصاف ،تقويت معنويت در جامعه ،بالابردن سطح آگاهي وعمق بخشي به معرفت مردم از طريق مطالعه تاريخ وسيره بزرگان ،جلوگيري از منفعت پرستي وقدرت طلبي نخبگان اجتماعي و مبارزه و برخورد جدي با مغرضين ازجمله راهكارهايي بود كه در اين جلسه مورد بحث وبررسي قرار گرفت .