با هدف رسیدگی به معضل اتباع افغانی در اردکان برگزار شد
در نشستی که با حضور نماینده کمیساریای عالی در امور پناهندگان ،کارشناسان وزارت بهداشت و نماینده وزارت کشور در دفتر فرماندار اردکان برگزار شد ؛عباسعلی روستایی با اشاره به پاره ای از مشکلات اساسی که با وجود گستردگی جمعیت اتباع افغانی هم برای خود این قشر وهم برای مردم شهرستان ایجاد گردیده خواستار توجه ببیشتر مراجع بین المللی به این بخش گردید.
فرماندار اردکان با بیان اینکه در گذشته نیز بازدید های زیادی از سوی سازمانهای بین المللی از وضعیت افاغنه صورت پذیرفته است اما متاسفانه اقدام اساسی تا این لحظه از سوی این مراجع انجام نشده تصریح کرد :با توجه به اینکه وضعیت کنونی افاغنه ساکن در اردوگاه اردکان بدلیل قرار داشتن استانداردهای بهداشتی ،فرهنگی ،معیشتی و...در پایین ترین سطح و نبود اعتبار کافی برای رسیدگی به این قشر و همچنین زاد وولد آنها بدون در نظر گرفتن اصول تنظیم خانواده ودر برخی موارد سکونت افغانی ها در منازل استیجاری سطح شهر مشکلات عمده ای را برای شهروندان ایجاد نموده که تا اندازه ای حقوق شهروندی را خدشه دار کرده است.
روستایی در این زمینه افزود :مدتهاست که برای جلب حمایتهای سازمانهای بین المللی در خصوص رفع این مسئله تلاش کرده ایم اما متاسفانه نتیجه ای حاصل نشده است .
فرماندار اردکان با اشاره به تاریخچه اردوگاه افاغنه و وضعیت نامناسب این مکان گفت :با این توصیفات لزوم انتقال اردوگاه به مکانی خارج از شهر وایجاد محیطی بادر نظر گرفتن استانداردهای بهداشتی و فضای آموزشی برای مسئولین شهرستان بحثی جدی بوده و تا مرحله تامین زمین ونقشه نیز عملیاتی شده اما ادامه کار واستقرار اردوگاه جدید که با مشارکت خود افاغنه انجام خواهد شد مستلزم توجه کمیساریای عالی و تامین بخشی از اعتبارات توسط این مرجع است .
در ادامه رزم آور رییس شورای شهرستان با ذکر نکاتی توجه به مسئله اردوگاه را ضروری اعلام کرد وگفت : دربسیاری از شهرها ومناطق کشورمان بدلیل مخالفت مردم اصلا افغانی ها حضور ندارند یا بصورت انگشت شمار و با لباس مبدل دیده می شوند اما مردم شهرستان اردکان بدلیل نجابت ونوعدوستی شان از مهاجرت افاغنه به این شهرستان ممانعت ننموده اند ؛ حال که شهرستان اردکان در بسیاری از موارد از حقوق شهروندی خود برای اتباع افغانی هزینه نموده است سازمان بین المللی پناهندگان نیز باید در این خصوص لزوما مساعدت نماید تا زحمت ایجاد شده برای مردم شهرستان برطرف شود .
رییس شورای شهرستان همچنین اذعان کرد در صورت اینکه ظرف مدت
6ماه خواسته مردم شهرستان مبنی بر انتقال اردوگاه، تامین نشود مردم و مسئولین شهرستان بالاتفاق در مورد اخراج اتباع، تصمیم خواهند گرفت .
پس از ارائه توضیحات لازم توسط مسئولین آموزش وپرورش ومرکز بهداشت شهرستان ،هادی نسب مدیر کل دفتر اتباع افاغنه استان یزد حمایت ومساعدت کمیساریای عالی را برای بهبود وضعیت افاغنه در اردکان و حصول رضایت شهروندان خواستار شد .
در پایان نماینده کمیسریای عالی سازمان بین المللی در امور پناهندگان ضمن تشکر از مهمان نوازی و توجه مسئولین اردکان مواردی را پیرامون تلاش برای جذب بودجه بیشتر در خصوص ایران از ژنو بیان نمود وگفت :در گذشته تقریبا تا سال 2007تمرکز کمیساریا به سیاست بازگشت معطوف بوده اما از سال 2007 تا کنون سیاست به طرف تمرکز برای کمک به پناهندگان اختصاص داده شده است .نماینده سازمان بین المللی امور پناهندگان ابراز امیدواری کرد از طریق رایزنیهای صورت گرفته با وزارت آموزش وپرورش وبهداشت با بودجه موجود برنامه هایی نظیر اختصاص سبد کالا ی خوراکی وایجاد فضا های آموزشی در آینده نزدیک برای شهرستان اردکان اجرا خواهد گردید.