صبح امروز انجام شد;

نشست سرپرست فرمانداری اردکان با دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر‌ و‌ روستاهای بخش عقدا

نشست سرپرست فرمانداری اردکان با دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر‌ و‌ روستاهای بخش عقدا