نشست بررسی مسائل و مشکلات روستای حاجی آباد زرین با حضور سرپرست فرمانداری، نماینده مجلس و دیگر مسئولین شهرستان

نشست بررسی مسائل و مشکلات روستای حاجی آباد زرین با حضور  سرپرست فرمانداری، نماینده مجلس و دیگر مسئولین شهرستان