در جلسه شورای اداری امروز
در مراسمی که به همین منظور صبح امروز با حضور دشتی سرپرست معاون سیاسی وتقوایی مدیر کل سیاسی استانداری در فرمانداری اردکان تشکیل شد ؛محمد مهدی زارع مدیر کل اقتصادی استانداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری اردکان انتخاب شد .
سرپرست معاونت سیاسی استانداری در این مراسم با بیان اینکه خدمترسانی به مردم در نظام اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است ،گفت :خدمترسانی که در جامعه اسلامی انجام شود بایستی خالصانه و با نگاه توحیدی صورت پذیرد .
دشتی مسئولین جامعه اسلامی را واسطه های خدمت رسانی از منبع الهی به مردم توصیف کرد و به عزم کلیه مسئولین دستگاه ها در رسیدن به اهداف عالیه انقلاب تاکید کرد .
سرپرست معاون سیاسی استانداری از اردکان بعنوان شهرستانی با ظرفیتهای بالای صنعتی ،دانشگاهی و علم آموزی یاد کرد و گفت :اردکان امروز به جایگاه خوبی در پیشرفت رسیده است ویک عزم وهماهنگی ویژه برای ادامه این راه می طلبد . در این مراسم زارع سرپرست جدید فرمانداری اردکان هم اظهار امیدواری کرد:با همکاری وتعامل همه عوامل شهرستان وقفه ای در پیشبرد فعالیتهای اردکان ایجاد نگردد.