دوهفته‌نامه روزها در شماره ۲۷ (نیمه اول آبان ۹۶) خود با هادی مقیمی فرماندار اردکان گفت‌وگویی ترتیب داده که متن کامل آن در ادامه می‌آید:

 

روزها: «هادی مقیمی» یکی از معدود فرمانداران اصلاحطلب شهرستان اردکان است که توانسته در دوره خدمت خود بدون حاشیه و در فضایی آرام و دور از جنجال و هیاهو به خدمترسانی بپردازد. فرماندار مقیمی که از اوان نوجوانی با شهرستان اردکان آشنا بوده و با اردکانیها مراودات زیادی داشته این ارتباط صمیمی را با عموم مردم اردکان از هر صنف و قشری حفظ کرده و به معنی واقعی کلمه فرمانداری مردمی به شمار میرود. در گفتوگویی صمیمانه با وی از او درباره مسائل گوناگونی پرسیدهایم که در ادامه می‌آید:

 

با سلام و سپاس از وقتی که در اختیار روزها قرار دادید. بفرمایید که دغدغههای آقای مهندس مقیمی در سمت فرماندار اردکان بیشتر چه جهتی دارد؟ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و...؟

 

با سلام و تشکر از شما.

ببینید! بنده در آغاز فعالیتم در سخنرانی معارفه به عنوان سرپرست فرمانداری، چند مورد را به عنوان اولویتهای کاری خود مطرح کردم. مسائلی که مطرح شد؛ تنها شعار نبود؛ بلکه به سبب فعالیتهای چندین ساله خود در حوزههای فرهنگی و اجتماعی و علاقهای که به مسائل اردکان به عنوان یک شهرستان شاخص و متمایز در استان داشتم و مسائل آن را رصد میکردم؛ آنها را مطرح نمودم.

 

به نظر من شهرستان اردکان در حوزههای صنعتی تا حد زیادی پیشرفت کرده است و اکنون نوبت پرداختن بیشتر به جنبههای اجتماعی فرهنگی و هنری است. به همین دلیل مسائلی مانند زنان، فرهنگ و گردشگری را اولویتهای کاری خود قرار دادم و تا امروز سعی کردهام این رویه را حفظ کنم.

 

حقیقت آن است که حضور و برنامهریزی برای برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی شهرستان همواره در اولویت کاری ماست؛ همچنان که تلاش کردهایم از حوزههای دیگر نظیر صنعت و... عقب نمانیم.

 

برخلاف مطالبی که در این خصوص مطرح میشود؛ جالب است بدانید اعتبارات مصوب ما در سالهای ۹۵ و ۹۶ بیش از ۷۱ میلیارد تومان بوده است و درنظر بگیرید که هنوز تنها نیمی از سال ۹۶ سپری شده و قطعاً این رقم بسیار بیشتر خواهد شد. در سالهای ۹۳ و ۹۴ هم اعتبار مصوب و ابلاغی بیش از ۷۶۰ میلیارد ریال بوده است.

 

هدف از بیان این اعداد و ارقام و مقایسه این است که در برخی فضاها، مدتی است گفته میشود ما در حوزه اعتبارات موفق نبودهایم و همانگونه که گفتم اعتبارات مصوب در یک و نیم سال اخیر حتی از چهار سال آخر دولت دهم و در چهارونیم سال دولت تدبیر و امید حدود ۳ برابر چهار سال آخر دولت گذشته بوده است.

 

کارهای بزرگی که در این سال‌ها به عنوان فرماندار اردکان اجرا کرده یا در دست اجرا دارید بفرمایید.

 

در حوزههای مختلف کارهای خوبی انجام شده است. معمولاً در اینگونه سؤالات ذهن مردم به سمت پروژههای عمرانی و صنعتی و... میرود. اگر منظورتان حوزه صنعت است؛ اولین کار، تعطیلی دو واحد آلاینده بود که دغدغه مهم مردم و مسئولان شده بود. با پیگیریهای متعدد بالأخره این صنایع موظف شدند تجهیزات خود را بهروز کنند تا میزان آلایندگی آنها مطابق استانداردهای محیط زیست شود. در همین حوزه ساخت مرکز تحقیقات زیستمحیطی را آغاز کردهایم که یکی از پروژههای مهم شهرستان است. در حوزه اجتماعی هم مرکز تحقیقات سالمندی استارت خورده و یکی از مهمترین مراکز شرق و جنوب شرق کشور خواهد بود.

 

در حوزه نرمافزاری نیز افتخار پیدا کردیم که در برگزاری انتخابات الکترونیک رتبه اول کشوری را بهدست آوریم و با توجه به پتانسیلهای موجود در نیروی انسانی شهرستان و همچنین زیرساختهایی که فراهم شده باید تلاش کنیم به سمت ارائه خدمات الکترونیک و تبدیلشدن به شهر الکترونیک پیش برویم. اینها مسائلی است که در تسهیل خدمترسانی به مردم، کاهش آلودگیها و... تأثیر بهسزایی دارد.

 

اما در پاسخ به این سؤال میخواهم مسئله دیگری مطرح کنم. در مباحث شهرستان شاید کمتر کسی به فکر زیرساختها باشد. همه نگاهها به پروژههایی دوخته میشود که قابل دیدن باشند؛ اما کمآبی و خشکسالی اولین مخاطرات شهرستان و اولین اولویتهای حوادث اردکان است.

 

در این حوزه از اعتبارات تبصره ۵۵ قانون بودجه که با حمایت بیشائبه آقای دکتر تابش توانستیم بگیریم؛ برای بیش از ۹۴ میلیارد ریال اعتبار جذبشده ۴۴ پروژه در حوزه آب شهری و روستایی شامل تکمیل مخزن هوایی، ساخت مخزن ذخیره آب زمینی ۱۰ هزار مترمکعبی و... تعریف کردهایم. از محل همین اعتبارات نیز مبالغی برای پروژه بهسازی بلوارها، تکمیل اماکن ورزشی و توسعه و تکمیل زیرساختهای آبرسانی روستایی اختصاص دادهایم.

 

از حوزه صنعت و انرژی نیز غافل نماندهایم. موافقت احداث ۱۶ نیروگاه خورشیدی تحت عنوان مزرعه خورشیدی اردکان را جذب کردهایم و با مشارکت سرمایهگذار آلمانی تا پایان بهمن ماه سال ۳۸۳ مگاوات برق از انرژی خورشیدی در اردکان تولید خواهد شد.

 

از نظر جنابعالی عمدهترین معضلی که شهر اردکان پیش رو دارد و با آن دست و پنجه نرم میکند چیست؟

 

عمده معضلاتی که من به عنوان فرماندار اردکان میبینم؛ جنس فرهنگی دارد. متأسفانه علیرغم گذشت سالهای طولانی، هنوز زیرساختهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی ما متناسب با جمعیت حاضر نیست.

 

اتباع بیگانه غیرمجاز در اردکان به عنوان یک معضل جدی مطرحاند و علیرغم اقدامات خوبی که صورتگرفته؛ هنوز در وضعیت مناسبی قرار نداریم.

 

در حوزه فرهنگ، هنوز برخی گروهها و جریانها درک درستی از نیازهای جامعه و مقوله فرهنگ و هنر ندارند. زنان ما نیز آنگونه که باید و شاید در اجتماع فعال نشدهاند و مطالبهگری برای حقوقشان را جدی نگرفتهاند!

 

فضای مجازی اردکان

مسئله دیگر این است که متأسفانه گاهی ما به درک درستی از کارکرد فضای مجازی نیز نرسیدهایم. در این فضا عدهای در حال سبقت از همدیگر برای ایراد اتهامات یا شبههافکنی در امور و مسائل هستند.

 

همواره اردکان بهعنوان یک شهر سیاسی در کشور مطرح بوده است و علت آن، برخاستن تعداد زیادی از شخصیتهای ملی و بینالمللی از این شهرستان است؛ اما شما ملاحظه میکنید که گروههای سیاسی بهصورت هدفمند و شناسنامهدار فعال نیستند!

 

اینها مشکلاتی است که اردکان با آن دستوپنجه نرممیکند.

 

مهمترین ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان اردکان را در چه میبینید؟ آیا برای فعلیتبخشیدن به آنها برنامهای دارید؟

 

به نظر من مهمترین و اصلیترین سرمایه و ظرفیت شهرستان اردکان نیروی انسانی توانمند و مردم سختکوش و پرتلاش اردکان است. جوانان و دانشآموزان این شهرستان سرمایههای اصلی و آیندهسازان این مرزوبوم هستند. این حرفها شعار نیست و من عمیقاً به این موضوع معتقدم. رتبههای برتر کنکور، افتخارات ورزشی و... مسائلی نیستند که بتوان به راحتی از کنار آنها عبور کرد. این افتخارات در درجه اول به هوش سرشار و استعداد ناب جوانان و مردم اردکان باز میگردد و در مرحله بعد برنامهریزی صحیح در خصوص جذب و پرورش استعدادها در آموزش و پرورش.

 

علاوه بر اینها موقعیت استراتژیک شهرستان اردکان یک موقعیت عالی را برای سرمایهگذاری فراهم آورده است. اردکان با ۹ شهرستان مرز مشترک دارد. در مسیر کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و در مرکز جغرافیایی ایران واقع شده است.

 

منابع عظیم معدنی، بیش از ۳۰۰ کیلومتر خط ریلی، ۱۶۸۹ کیلومتر راه برونشهری و... و وجود زیرساختهای گاز، برق و غیره در استان کمنظیر است.

 

بافتهای تاریخی شهرستان یک پتانسیل فوقالعاده برای سرمایهگذاری است. محصولات کنجدی نیز از دیرباز به عنوان صنعت و سوغات شهرستان مطرح بوده است. در همین راستا بزرگترین مجتمع فرآوردههای کنجدی در اردکان در حال احداث است تا این صنعت رونق بیشتری بگیرد و در جهت صادرات موفق قرار گیرد.

 

بانوان، جوانان و هنرمندان قشرهایی هستند که هم در کلان کشور و هم در استان و شهرستان نیازمند توجه خاص و ویژهای هستند. آیا شما به مسائل و خواستههای آنها اهتمام ویژهای داشتهاید؟ به صورت مصداقی بیان کنید.

 

پیشتر هم عرض کردم. شدیداً به لزوم کار در حوزه بانوان معتقدم. سعی کردهایم فعالیتهای دستگاههای مختلف شهرستان را در محورهای سلامت جسم، شادابی، نشاط و سلامت روان،افزایش مشارکتهای اجتماعی، ارتقای تابآوری و تحکیم بنیان خانواده و در نهایت خوداشتغالی بانوان برجستهتر کنیم.

 

پرداختن به حوزه زنان

 

اگر بخواهم به مصداقها اشاره کنم علاوه بر کلنگزنی بزرگترین پارک اختصاصی بانوان در استان، طرح بانوی شاد و طرحهای بانوی بهار و تابآوری اجتماعی برای اولین بار در اردکان اجرا شد که با استقبال قابل توجه بانوان محلات مختلف مواجه شد. در کنار این طرحها کارگاههای مختلف آموزشی با موضوعات آموزش برقراری ارتباطات صحیح، مسابقات، نمایشگاهها و جشنهای مختلف انجام شده است.

 

شاید مهمترین کار در حوزه بانوان، ایجاد گروه منظمی از هنرمندان بانوی اردکان در رشتههای مختلف صنایع دستی، تولیدات هنری و خانگی، برگزاری نمایشگاههای مختلف برای عرضه و فروش تولیدات هنری بانوان و تلاش و پیگیری برای ایجاد مرکز فروش دائم برای هنرمندان بانوی اردکانی بوده است. نمایشگاه دائمی صنایع دستی بانوان در استان برای اولین بار در اردکان ایجاد شده و پیگیری برای تخصیص مکان بهتر در مرکز شهر برای عرضه و فروش دائمی تولیدات هنری بانوان نیز در حال انجام است.

 

در حوزه هنرمندان دیدار و گفتوگو با آنان از اولین اقداماتی بود که با آغاز مسئولیت بنده انجام شد. در همان دیدار، بیتالغزل خواستههای هنرمندان، «حمایت قانونی» بود و من بهعنوان مقام اجرایی شهرستان همواره سعی کردهام نهایت تعامل را با گروههای هنری و هنرمندان به عمل آورم و انجام فعالیتهای آنها را تسهیل کنم.

 

هنرمندان و فعالیتهای هنری

 

در صحبتهای قبلی هم مطرح شد که متأسفانه گروههایی درک صحیحی از مقوله هنر و فرهنگ ندارند و ما همواره از انجام فعالیتهای هنری مجوزدار و قانونی قاطعانه حمایت کردهایم.

 

اگر بهدنبال مصداقها و نمونهها باشیم؛ میبینید که برنامههای اجرای زنده موسیقی در بسیاری از شهرها با مشکلاتی مواجه میشود؛ اما در اردکان با همراهی امامجمعه فهیم و زمانشناس اردکان و به پشتوانه قانون و خواست و همراهی مردم، هیچ برنامه موسیقیای لغو نشد. این تنها یک نمونه بود که در حال حاضر به ذهنم رسید.

 

شما بارها از ضرورت انجام تعهدات اجتماعی و فرهنگی و رفاهی صنایع بزرگ در شهرستان صحبت کردهاید. آیا تاکنون صنایع به این خواسته بهحق که مطالبه مردمی هم هست پاسخی دادهاند؟ مشخصاً آیا تاکنون فرمانداری کمک مالی ویژهای از مجموعههایی مثل چادرملو دریافت داشته یا در آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

 

ببینید! یک موضوع باید برای ما روشن شود. اول اینکه تعهدات اجتماعی و فرهنگی صنایع، همان است که در قانون تحت عنوان مالیاتها و... آمده است. برخی تصور میکنند جدای از این مسئله، در قانون موارد دیگری هم مطرح شده درحالیکه اینگونه نیست.

 

مورد دوم هم این است که هروقت از «تعهدات صنایع» صحبت میشود توجهات به چند صنعت خاص جلب میشود. در حالیکه باید همه صنایع در این مسئله مورد توجه قرارگیرند.

 

تعهدات اجتماعی برای همه صنایع

 

اما در مورد سؤالتان؛ بله! کمکهای متعددی از صنایع مختلف گرفته شده و در حوزههای ورزشی، بهداشت و درمان، توانبخشی مددجویان، حوزههای فرهنگی و مذهبی به مصرف رسیده است.

 

مورد دیگر هم ورزش و بهویژه «والیبال» است که البته بنده در اینخصوص زیاد حرف دارم.

 

اگر ممکن است همینجا بفرمایید!

 

با همه احترامی که به علاقهمندان، تماشاگران، بازیکنان و کادر تیم خاتم اردکان دارم؛ اعتقاد شخصی من این است که ما باید زیرساختهای ورزشیمان را اصلاح کنیم. اعتباری که در این حوزه اخذ شده میتوانست در زیرساختهای چند رشته ورزشی مصرف شود و بعد از چندسال ما چندین نخبه ورزشی در حوزههای مختلف داشتیم.

 

والیبال خاتم

 

واقعیت این است که بنده از تیم والیبال خاتم اردکان به عنوان نماینده ورزش حرفهای استان و اردکان در لیگ برتر با تمام وجود حمایت میکنم؛ اما اعتقادم این است که با این اعتبارات میتوان پایههای ورزش را محکمتر ساخت و قدمهای بزرگتری برای ورزش اردکان برداشت. ما باید در همه رشتهها افراد افتخارآفرین تربیت کنیم. در این مورد اگر فرصت باشد بیشتر خواهم گفت.

 

شما فرمانداری با گفتمان اصلاحطلبی هستید و همانگونه که استحضار دارید شعار اصلاحطلبان همواره حمایت از احزاب، مطبوعات آزاد و تشکلهای مردمنهاد است. بفرمایید در دوره جنابعالی چه اقداماتی در این راستا شده و آیا تفاوت اصولی بین شیوه مدیریت شما به عنوان یک اصلاحطلب با یک فرماندار اصولگرا وجود داشته است؟

 

میدانید که اردکان بعد از شهرستان یزد، دارای بیشترین تعداد سمنهاست. در این حوزه تلاش کردهایم در دو محور فعالیت اساسی داشته باشیم: تسهیل در فرآیند ثبت و یا تمدید سازمانهای مردمنهاد و تعامل و همکاری در جهت اجرای برنامههای تشکلها.

 

ما تمامی تشکلهای موجود در اردکان را بهطور کامل در وزارت کشور ثبت کردهایم. اطلاعرسانی گسترده و تشویق افراد فعال برای حرکت بهسمت تشکیل سمنها باعث شد در یکونیمسال گذشته روند ثبت ۸ سازمان مردمنهاد جدید در اردکان طی شود که رقم قابلتوجهی است و نوید افزایش مشارکت اجتماعی را میدهد.

 

احزاب و تشکلها

 

در خصوص بخش اول سؤال شما، با دید مثبت دولت و فرمانداری اردکان خوشبختانه برای گرفتن شعبه و دفتر نمایندگی تعدادی از احزاب سیاسی اقدام شده و امیدواریم با گشایش این دفاتر برای اولین بار در در شهرستان اردکان شاهد گشایش عرصههای سیاسی و فعالیتهای حزبی باشیم.

 

اردکان دارای کارآفرینان برتری است که در سطح کشور مطرحاند. آیا از ظرفیت و توانمندی این افراد کارآفرین درباره مشکلات و معضلات اقتصادی و صنعتی بهره بردهاید؟ از مشاوره آنها چهطور؟

 

سعی کردهایم از ظرفیت و توان فکری همه افراد در صورت ارائه استفاده کنیم و البته انتظار داریم افراد فعال، مشارکتجویانهتر و فعالانهتر وارد عرصه شوند. اگر طرح جامع و مناسبی هست از نظر همه متخصصان استفاده میکنیم.

 

اما دیده میشود برخی افراد نظرات و ایدههایشان -که گاهی ایدههای ناب و قابلتأملی هستند- را در فضای مجازی یا گروههای تلگرامی مطرح میکنند! اگر بخواهیم این طرحها به سرانجامی برسد؛ حتماً باید در گفتوگوی رودررو یا مکتوب ارائه شود تا بتوان در مورد آن به تصمیم رسید.

 

مشاوره در امور؟

 

بنده تعداد اندکی مشاور برای خود منصوب کردهام و مشاور بخش صنعت بهدلیل اهمیت و حساسیتی که دارد؛ از همین تعداد معدود است. در موارد متعددی برای موضوعات مختلف صنعتی هم از ایشان مشاوره گرفتهام که پس از بررسی، تحقیقات، استفاده از مشاوره فعالان صنعت و معدن و... راهکارهایی را به بنده ارائه دادهاند. اینکه شخصاً و بهصورت مستقیم با فعالان عرصه صنعت در ارتباط بودهام؛ میتوان گفت بله.

 

بعضی از تولیدکنندگان اردکانی میگویند با آنکه ما تولیدکننده مواد اولیه و مایحتاج و لوازم مصرفی مورد نیاز صنایع بزرگ اردکان هستیم و به لحاظ کیفیت و قیمت نیز چیزی از موارد مشابه خارج از شهرستان کم نداریم؛ اما آنها مواد موردنیازشان را از شهرهای دیگر مانند اصفهان و مشهد تأمین میکنند. چرا فرمانداری و مدیریت کلان شهرستان آنها را ملزم به تأمین مواد اولیه و نیازمندیهای خود از منابع محلی نمیکند؟

 

همیشه در بازار کیفیت، تنوع و قیمت محصول است که خرید را منطقی میکند؛ نه الزام و سفارش. طبیعی است باید رقابت صورت گیرد. در شرایط برابر، طبیعی است که خریداران برای کاهش هزینههای خود، از تولیدکنندگان داخلی شهرستان خرید کنند. کمااینکه از بعضی تولیدکنندگان شهرستان نیز مایحتاج صنایع شهرستان را تأمین میکنند.

 

برخی فعالان سیاسی و اجتماعی معتقدند عزم جدی در مدیران ارشد شهرستان برای گرفتن حق مردم از صنایع بزرگ نیست؛ صنایعی که پدیدآورنده آسیبهای اجتماعی، فرهنگی زیادی برای اردکان بودهاند! نظر شما چیست؟

 

افتخار گفتمان اصلاحطلبی، نقد درونی است. ما باید خودمان را ابتدا نقد کنیم.

 

قبلاً عرض کردم. از صنایع کوچک و بزرگ کمکهایی گرفته میشود؛ اما سالهای زیادی این کمکها بهصورت جزیرهای بوده است. یکبار برای بهداشت، یکبار برای ورزش، یکبار برای هرچیز دیگر؛ اما آنچه مردم نمیبینند نمود این کمکهاست! نقدی که به خودمان باید بکنیم این است که چرا در طی سالهای گذشته، یک پروژه خاص و بزرگ تعریف نکردهایم تا برای ساخت آن صنایع را موظف به همکاری کنیم و بعد از تکمیل آن، مردم نتیجه کمکهای صنعتی را در قالب «تعهد اجتماعی صنایع» مشاهده کنند.

 

اینکه گفته میشود عزمی نیست؛ بهنظرم حرف دقیقی نیست. عزم هست. ما صنایع را دعوت کردهایم؛ اما خودمان در تعریف پروژه واحد به توافق نرسیدهایم! یک مورد هم که به توافق رسیدهایم ورزش والیبال است و نمود آن را مردم دارند مشاهده میکنند.

 

تریبونداران

 

مسئله دیگری که باید مطرح شود این است که ما در سایه تعامل و گفتوگو، بهتر میتوانیم به نتیجه برسیم. در شهرهای دیگر تعهدات اجتماعی پس از چنددهسال نمود پیدا کرده است. متأسفانه در برخی تریبونهای رسمی و غیررسمی سخنانی رانده میشود که به فضای بیاعتمادی متقابل دامن میزند. باید این موانع را نیز برطرف کنیم تا بتوانیم خواستها و مطالبات را در یک فضای دوستانه و بهدور از جنجال مطرح و مطالبه کنیم.

 

امسال بافت تاریخی شهر یزد ثبت جهانی شد و این فرصت بزرگی برای رونق و توسعه گردشگری در استان و شهرهایی مثل اردکان است. چه برنامههای عملی برای توسعه گردشگری در شهرستان اردکان پیش رو دارید؟

 

همانگونه که در ابتدای عرایضم مطرح کردم؛ گردشگری یکی از حوزههای مورد علاقه و تأکید من از ابتدای فعالیت بوده است. در بخش میراث فرهنگی، ۳ واحد بومگردی و دو واحد آژانس خدمات گردشگری و همچنین اولین کمپ ریگنوردی با حمایت میراث فرهنگی ایجاد شده. بیش از ۲۰۰ مورد مرمت و ساماندهی ابنیه و مجموعههای تاریخی نیز انجام شده و افتتاح پایگاه پژوهشی بافت تاریخی و اولین مرمت سفالینههای مطلوبی در اردکان نیز از اقدامات مهمی است که در حوزه میراث فرهنگی انجام شده است.

 

با این وجود من فکر میکنم این مقدار از فعالیت کافی نیست و با توجه به شعار سال و ثبت جهانی شهر یزد، باید اقدامات اساسیتری صورت گیرد. به همین منظور در سال ۹۶ بیش از ۴٫۲ میلیارد تومان به عنوان اعتبارات اقتصاد مقاومتی برای اشتغال به ویژه در حوزه میراث فرهنگی به دستگاهها ابلاغ خواهیم کرد.

 

خوشبختانه واحدهای بومگردی ما نیز دست به کار شدهاند و سمنها دارند فعالتر میشوند. ورود تورهای خارجی، برگزاری همایش عروسک اردکانی برای معرفی هویت اردکانی، فمتور و... نیز از اتفافاتی است که صورت گرفته و احداث ۲ هتل در اردکان توسط بخش خصوصی کمک شایانی به توسعه گردشگری اردکان خواهد کرد.

 

اخیراً بر سر ساخت تصفیهخانه فاضلاب شهر همجوار در محدوده شهر اردکان حرف و حدیثهایی پیش آمد. قضیه ساخت تصفیهخانه به کجا انجامید؟ چه تمهیدات و راهکارهای اصولی برای پیشگیری از پیشآمد چنین رویدادهایی بین دو شهر همجوار اندیشیده شده است؟

 

برخی متأسفانه این موضوع را سیاسی قلمداد کردند. دو شهر اردکان و میبد، با سابقه دیرینه تاریخی و مراودات فرهنگی، خانوادگی و... به درک درستی از همزیستی مسالمتآمیز رسیدهاند و همواره در کنار هم خواهند ماند.

 

تصفیهخانه فاضلاب

 

اختلاف مورداشاره چندان بزرگ نبود ولی بزرگنمایی شد. به همین بسنده میکنم که با کار کارشناسی صورتگرفته «مکان جدید» ی برای تصفیهخانه فاضلاب درنظر گرفته شده و انشاءالله کار بهزودی آغاز میشود.

 

به عنوان آخرین پرسش، مردم از بعضی ادارات شهرستان اظهار نارضایتی میکنند. به نظر میرسد عزم جدی برای رسیدگی و احیاناً برخورد با مسئولان و مدیرانی که باعث ایجاد چنین نارضایتیای شدهاند وجود ندارد. چرا؟

 

اصولاً این اختلافات در ادارات و سازمانهای خدماترسان بهدلیل فوریت و گستردگی کار بهوجود میآید. ممکن است اتفاقات پیشبینینشدهای در خلال خدماترسانی این ادارات بهوجود آید که نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته باشد و لازم است که مسئولان این ادارات با سعهصدر و روش مناسب با معترضان مواجه شوند.

 

نارضایتی از ادارات

 

طبیعی است اگر نقد منصفانهای مطرح شود؛ باید توسط دستگاه مربوطه بررسی و رسیدگی شود؛ اما احیاناً اگر اقدامی صورت نگیرد؛ اطمینان میدهم که برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.