در نشست توجيهي نمايندگان فرماندار در شعب اخذ راي
روستايي در اين نشست كه با هدف توجيه نمايندگان فرماندار وهمچنين كاربران رايانه اي انتخابات بصورت مشترك برگزار شد ه بود توصيه هاي لازم را جهت حفظ وصيانت از آراي مردم بيان كرد .
وي با بيان اينكه آراي مردم يك امانت است كه براي حفظ وصيانت آن مسئوليتي سنگين برعهده داريم گفت :خوشبختانه نمايندگان ما كه قرار است روز 22 خرداد پاي  صندوقها حضور داشته باشند وبر روند اجراي صحيح انتخابات نظارت نمايند افرادي معتمد هستند كه در دستگاه هاي اجرايي داراي مسئوليت بوده ،تحصيلات بالا دارند و با شركت در چندين انتخابات گذشته تجربه لازم را دارا مي باشند .
روستايي در ادامه نشست با نمايندگان شعب اخذ راي تصريح كرد :مطمئنا افراد انتخاب شده تماما به مسئوليت خود آشنا هستند اما مطالب مهمي است كه بصورت مدون در اختيارتان گذاشته شده و لازم است مطالعه كامل جهت يادآوري صورت پذيرد .
وي ضمن متذكر شدن موارد مهمي كه بايد نمايندگان فرماندار در شعب رعايت نمايند تاكيد كرد اگر كساني هستند كه بدليل عضويت در ستادي يا گرايش خاص سياسي نمي توانند بي طرفي خود را حفظ كنند همين الان اعلام انصراف نمايند .
فرماندار اردكان نمايندگان خود را به رعايت اصل بي طرفي توصيه نمود و گفت وظيفه ما در انتخابات صيانت از آرا مردم است و دولت تمام تلاشش اين بوده كه درجريان انتخابات هيچ كس نتواند خدشه اي وارد نمايد يا بر صحت اجراي آن شبهه وارد كند .
در اين نشست مشترك همچنين توضيحات لازم به كاربران دوره ديده رايانه اي انتخابات داده شد و فرم 22و دفترچه وظايف نمايندگان وكاربران در اختيار آنها نهاده شد .