اين طرح با 31 كيلومتر شبكه لوله گذاري پلي اتيلن 24 كيلومتر شبكه فلزي و نصب 4 ايستگاه تغيير فشار است و در اجراي آن 28 ميليارد ريال هزينه شده است.
با بهره برداري از اين طرح گازرساني يك هزار و 200 خانوار روستايي از نعمت گاز بهره مند شدند.
تابش در اين مراسم خبر از تصويب لايحه اي در كميسيون برنامه و بودجه اي مجلس براي تسريع در گازرساني روستاهاي كشور داد.
وي گفت: براساس اين لايحه درامد افزايش 20 ريالي قيمت هر متر مكعب گاز صرف گازرساني به روستاها مي شود.
ميرسعيدي "معاون عمراني استاندار بيان داشت: در مرحله اول سفر هيات دولت به استان گازرساني به يك صد 41 روستاي استان منصوب شد كه هم اكنون 42 روستا از نعمت گاز بهره مند شدند.
مدير عمل شركت گاز نيز اظهار داشت: شبكه گاز رساني در استان 4 هزار و يك صد كيلومتر سرمايه گذاري و 260 هزار ظرفيت اشتراك است .
82 درصد جمعيت استان يزد يعني 2500 مشترك در استان از نعمت گاز استفاده مي نمايند.