سوابق تحصیلی و کاری:

 

سوابق تحصیلی:
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه یزد 

سوابق کاری:
-
مدیرکل روستایی و شوراهای استانداری یزد
-معاون فرماندار بافق
-جانشین مدیرکل سیاسی استانداری اصفهان
-کارشناسمسئول انتظامی و سیاسی استانداری تهران و یزد
-کارشناس اتباع خارجی استانداری تهران
-دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد
-کارشناس‌مسئول امور اجتماعی استانداری یزد
-کارشناس شوراهای اسلامی استان
-مسئول دبیرخانه هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان
-مسئول مرکز اخبار و اطلاعات استانداری اصفهان و یزد