مدیر کل پزشک قانونی استان خبرداد

مدير كل پزشك قانوني استان در جلسه هماهنگي ساخت اين واحد كه با حضور امام جمعه اردكان و جمعي ديگر از مسئولين برگزار شد با اعلام اين مطلب گفت : در حال حاضر زمين خيري به وسعت 1500 مترمربع براي اين منظور در نظر گرفته شده و 700 ميليون ريال اعتبار اوليه براي آغاز ساخت آن هزينه خواهد شد . دكتر داداشپور افزود : براي ساختمان پزشكي قانوني اردكان قسمت هايي نظير معاينه مردان ، معاينه زنان ، دندانپزشكي ، روانپزشكي ، سالن تشريح و سردخانه در نظر گرفته شده كه براي بهره برداري به 4 ميليارد ريال اعتبار نياز است . مدير كل پزشكي قانوني استان همچنين از آغاز ساخت دو سالن تشريح پزشك قانوني در مراكز پزشك قانوني يزد و ابركوه خبر داد كه براي اين طرح ها نيز 5 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه خواهد شد . گفتني است در حال حاضر ساختمان پزشكي قانوني اردكان در ساختمان استيجاري مستقر مي باشد