فرماندار اردکان در پیامی ویدئویی از اقشار مختلف مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کرد.

 دانلود فیلم