رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

حسین سبزواری را به عنوان عضو کمیته علمی و داوری رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران انتخاب کرد.

✅ حسین سبزواری به عنوان عضو کمیته علمی و داوری رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران انتخاب شد

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان; محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حکمی فرماندار اردکان را برای دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲ به عنوان عضو کمیته علمی و داوری این رویداد انتخاب کرد.

 این رویداد بین المللی از ۳ الی ۵ دی ماه ۱۴۰۲ در مصلی امام خمینی(ره) تهران برگزار می شود.
این رویداد بین المللی در چند محور برگزار می شود که

محورهای اصلی آن شامل :
رشد و توسعه دانش و فناوری در هماهنگی پیشگیری و کاهش خطر پذیری مدیریت بحران؛
رشد و توسعه دانش و فناوری در کنترل و هماهنگی پاسخ مدیریت بحران؛
رشد و توسعه دانش و فناوری در فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران؛
محورهای فرعی آن نیز شامل :
رشد و توسعه دانش و فناوری در چهارده مخاطره اولویت دار سند راهبرد ملی مدیریت بحران:

آتش سوزی (جنگلها، مراتع، صنعتی و ساختمانی)
آفات نباتی و بیماریهای دام و طیور و آبزیان
آلودگی هوا
ازدحام جمعیت
بیابان زایی
بیماریهای فراگیر انسانی
حرکات دامنه ای
حوادث حمل و نقل جاده ای
خشکسالی
زلزله
سیلاب
فرونشست
گرد و غبار وطوفان گرد و خاک
موج سرما