تا دوم اسفند ۹۸

فرماندار اردکان در این نشست برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و آرام را اصلی‌ترین هدف دست‌اندرکاران امر انتخابات عنوان کرد و افزود: تسلط نمایندگان فرماندار به قوانین انتخابات، ضامن سلامت روند اخذ رأی در شعب است.

 دانلود فیلم