در جلسه ستاد حوادث شهرستان تصمیم گیری شد
در جلسه اخیر ستاد حوادث شهرستان که با حضور فرماندار ومسئول ستاد حوادث استان برگزار شد 10درصد از کل بودجه ستاد حوادث استان به پروژه های شهرستان اختصاص یافت .
در این نشست فرماندار اردکان از کلیه اعضای ستاد و مسئولین ادارات ذیربط شهرستان خواست تا گزارش فعالیتهای انجام شده در سال 87 وبرنامه ریزی برای اجرای پروژه های سال 88را ارائه نمایند .
روستایی در این جلسه اختصاص اعتبار ویژه برای ساخت استخر دره انجیر جهت ذخیره آب وانتقال آن به بندهای بالا دست را خواستار شد .
در ادامه مهندس دهقان مسئول ستاد حوادث استان از اعضای ستاد حوادث شهرستان در زمینه برگزاری مانورهای مختلف در شهرستان تقدیر نمود وپیرامون مقوله آموزش در حوادث غیر مترقبه تاکید ورزید .
دهقان با بیان اینکه همه ساله تعداد زیادی از هموطنان ما در رویارویی با حوادث مختلف نظیر سیل ،زلزله ،اتش سوزی ،تصادفات ،خشکسالی ها و... دچار خسارتهای جانی ومالی ومی شوند اجرای قوانینی نظیر آیین نامه 2800را خواستار شد وآموزش در این زمینه را برای خانواده ها وشهروندان مهم ارزیابی نمود .وی افزود این آموزشها باید به گونه ای باشد که در هر خانواده ای بتوانیم حداقل یک امدادگر تربیت کنیم .
گفتنی است در این جلسه 10درصد از بودجه 60میلیارد تومانی استان به اجرای طرحهای ستاد حوادث شهرستان اردکان اختصاص یافت .
مرمت ولایروبی قنوات ،احداث کانالهای آبیاری ،احداث بندها وسیل بندها ،احداث سکوهای اسکان اضطراری ،کمک به ساختمان آتش نشانی ،تهیه طرح لغزشهای منطقه اردکان و مبارزه با آفات وامراض نباتی وگیاهی از جمله طرح های تصویبی این جلسه بود .