بمناسبت تنفيذ حكم رياست محترم جمهور توسط رهبر معظم انقلاب
خداوند رئوف وكريم را شاكريم كه در سايه لطف وعنايت حضرت وليعصر و با حضور پر شور مننتظران واقعي حضرتش در صحنه يكي ديگر از برهه هاي حساس انقلاب در روز 22 خرداد ماه  رقم خورد وبا مشاركت بيش از 40ميليون شيفته ودلداده نظام وولايت در اين صحنه بار ديگر اقتدار انقلاب مضاعف گرديد و نقشه هاي شيطاني دشمنان ايران با هدايت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب ودرايت مردم به مصادق آيه شريفه ومكروا ومكر الله و الله خير الماكرين ...به خودشان بازگردانده شد .

و اينك تنفيذ حكم رياست جمهوري جناب آفاي دكتر محمود احمدي ن‍ژاد توسط رهبر عزيزمان تاييدي مبارك به عمل مردمي است كه با آراي اكثريت قريب به 25 ميليون راي ايشان را بعنوان رييس جمهور منتخب برگزيدند اين انتصاب شايسته واين تنفيذ مبارك بي ترديد گامي خواهد بود در جهت اعتلاي ايران عزيز و انشا الله با همراهي آحاد ملت شهيد پرور در جاي جاي ميهن عزيزمان ايران تحقق اهداف خدومانه دولت كريمه را شاهد و ناظر خواهيم بود