اجرای پروژه ملاعارف در شهرستان اردکان
به گزارش روابط عمومی شهرداری شهرستان اردکان این  مقبره به صورت کاشیکاری و آجری معماری شده و به ارتفاع 5/4متر در مساحت 9 متر مربع است و هزینه تخمیلی آن 100میلیون ریال است.
"مسعود نوریان"گفت: این مقبره در خیابان ملاعارف جنب باغسرا قرار گرفته است وبه درخواست زیاد مردم به خاطر مذهبی و مقدس بودن این مکان دست به بازسازی نموده اند.
  70 درصد ملک بوستان آزادی در شهرستان اردکان پیشرفت داشته است
شهردار اردکان :ملک بوستان آزادی 70 درصد پیشرفت داشته است که تاکنون هزینه 150میلیون تومان به خود اختصاص داده است.
"ابوالفضل وکیلی"گفت:بوستان آزادی بزرگترین بوستان در منطقه است .
وی گفت :این بوستان با مساحت 13 هکتار و در چهار فاز است که ملک بوستان آزادی در فاز دوم و با مساحت 6 هزار متر مربع طراحی شده ودر حال اجرا می باشد.
"وکیلی"اضافه نمود:این ملک از ابتدای سال 87شروع به کار نموده و درهفته دولت به بهره برداری خواهد رسید .
وی گفت:این محل به عنوان توزیع گاه آبی با برکه مجازی طراحی شده است.