بازدید معاون فرماندار از روستاهای انجیرآوند و توت

✍ رضایی معاون عمرانی فرماندار اردکان ضمن بازدید میدانی از اقدامات انجام‌شده، بر آمادگی دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم در ایام پایانی ماه صفر در روستای توت تاکید کرد.