شهردار گفت:براي جمع اوري و دفع آب هاي سطح معابر بالغ بر 100 چاه جذبي حفر شده است.
"ابوالفضل وكيلي" بيان داشت: با اجراي اين طرح تاثير به سزايي در دفع آب ها سطحی داریم.
وي اشاره نمود:طرح جامع شهرتصویب و با اعتبار بالغ بر 2 میلیارد و 600 میلیون ریال در شهر در حال اجراست.
 وي گفت: هشت ماه از عمليات ساخت ميدان چادر ملو با اعتبار 5 ميليارد ريال هزينه كه تا پايان كار سه ميليارد ريال دیگر اعتبار نياز دارد.
وكيلي اشاره نمود:بلوار ولی عصر كه شامل زیر سازي و آسفالت مسیر با اعتبار 3 میلیاردریال هزينه شده و تا دو ماه آینده به طور کامل به بهره برداری می رسد.
وي خبر از تكميل ميدان شفق تا دو ماه اينده كه طرح داخلي ان 600 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد ، داد.
وي بيان داشت:باغسرای شهرداری که تقریبا مجموعه گردشگری و مبدا ورودی بافت قدیم اردکان است بااعتبار 4 میلیارد ریال در عید فطر به بهره برداری می رسد.