در نشست ستاد حوادث غيرمترقبه اردکان 30 پروزه بعنوان الويت هاي سال جاري اين شهرستان پيشنهاد شد.
"محسن طالعي "دبير ستاد حوادث غيرمترقبه اردکان در اين نشست گفت:اين طرح ها در زمينه هاي جهادکشاورزي ،منابع طبيعي و آب وفاضلاب است که در مجموع 50 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.
"وکيلي "شهردار اردکان هم در اين نشست از احداث 85 حلقه چاه جذبي آب هاي سطحي در معابر عمومي شهر اردکان خبر داد و افزود: براي اين طرح 700 ميليون ريال هزينه شده است.
***
فرماندار اردکان در نشست تعالي و هم انديشي بانوان با بيان اينکه توجه به امور بانوان و جوانان در همه دولت ها مورد توجه بوده گفت: متاسفانه جهت گيري مناسبي در اين زمينه صورت نگرفته و فعاليت ها به طور متفرقه انجام شده است.
روستايي به عدم ساماندهي برنامه هاي مرتبط با زنان اشاره کرد و افزود:: بسترهاي مناسبي براي فعاليت و شکوفايي استعدادهاي بالقوه بانوان وجود دارد که در اين راستا نياز به نظرات کارشناسان مربوطه کاملا محسوس و اجتناب ناپذير است.
رقيع کرمانيان، مشاور فرماندار در امور بانوان هدف از برپايي اين نشست را شناسايي پتانسيل ها و امکانات مادي ،معنوي و نيز مشکلات مربوط به بانوان براي تدوين سند چشم انداز جامع و عملي براي امور بانوان عنوان نمود.

***
رييس آموزش و پرورش اردکان گفت:70 درصد هنرجويان هنرستان هاي فني و حرفه اي شهيد مطهري اين شهرستان در آزمون سراسري آموزشکده ها در سال 88 قبول شدند.
"طاهر زاده" اين موفقيت را مرهون تلاش هاي خستگي ناپذير مربيان و هنر آموزان ومسوولين هنرستان ها دانست.


***
سرپرست ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري اردکان در نشست شوراي مديريت فرهنگي از برگزاري جشنواره آيين هاي محلي در سال جاري در اين شهرستان خبر داد.
مشتاقيان گفت: اين جشنواره براي نخسيتن بار به منظور حفظ و حراست از فرهنگ عامه مردم اردکان و شناساندن ويژگي هاي بافت قديم اين شهرستان بر پا مي شود.
وي افزود: همچنين در حاشيه برپايي اين جشنواره کارگاههاي قصه نويسي ،خاطره نويسي ،بازي هاي بومي و کارگاه هاي احياء و مرمت بر پا مي شوند