تعليم از شئون الهي است و خداوند ، اين موهبت را به پيامبران و اولياي پاك خويش ارزاني كرده است تا مسير هدايت را به بشر بياموزند و از اين روست كه تعليم و تعلم سنت نيكوي آفرينش است .
     انسان نيز با پذيرش اين مسئوليت نام خود را در اين گروه در قالب واژه مقدس معلم ثبت كرده است . حيات انسان در گرو علم و عمل صالح است و علم و تربيت نيز در گرو وجود معلم است معلمي تنها شغل و حرفه نيست بلكه ذوق و هنري است كه ريشه در اعماق روح بي تاب انسان هايي دل سوخته دارد و رسالتي است پيامبر گونه ؛ از اين رو معلمي كاريست دشوار و مهم .
     تأثير معلم و شخصيت او بر دانش آموزان و جامعه قابل انكار نيست به بيان ديگر سعادت هر جامعه بستگي به وجود معلمان موفق ، مقبول و با صلاحيت دارد .
     بحمدالله از گذشته تا حال شهرستان اردكان با وجود معلمان پروانه صفت ،همواره چراغ دانشي پر رونق و روشن داشته تا آنجا كه در عظمت علمش يونان كوچك لقب گرفته است و شجره معلمان نمونه و ممتاز كه ثمرة آن تربيت شاگردان فهيم بوده بر سر اين سامان كويري سايه اي مداوم گسترانيده است . خوشبختانه در هوايي كه معلمان اين شهرستان با تخصص و تجربه تلطيف نموده اند دانش آموختگاني نفس كشيده اند كه اكنون خود متخصص ترين و مجرب ترين نيروهاي اين مملكت مي باشند .و اين تلاش گسترده در كسوت معلمي ، روز به روز بار مسئوليت خدمتگزاران و مسئولين شهر را سنگين تر ساخته است و وجهة همت آنان را به سمت توسعة فضاهاي فرهنگي ، آموزش عالي و تحصيلات تكميلي از يك سو و تعالي بنيه اقتصادي شهرستان با هدف اشتغال زايي از سوي ديگر معطوف داشته است .
     در حال حاضر نيز با وجود 5 مركز آموزش عالي در قالب جهاد دانشگاهي ، پيام نور ، دانشگاه آزاد ، دانشكده فني و مركز آموزش عالي دانشكده منابع طبيعي تلاش هاي مداومي در زمينه استقرار واحدهاي دانشگاهي جديد در حال انجام است تا اهتمام معلمين دلسوز و زحمتكش و اساتيد دانشگاه توامان مستوجب تقويت توشة دانش در اين ديار گردد . و اين ذخيره علمي در بازوي صنعت و اقتصاد به كار گرفته شود .
     اينك به مدد توان علمي شهرستان و تلاش خدمتگزاران مردم و حمايت هاي دولت خدمتگزار گام هايي به سمت توسعه صنعتي برداشته شده تا انشاء الله با رونق اقتصادي و شغلي دانش آموختگان ، تلاش معلمين و اساتيد چون هميشه به بار بنشيند . كه از آن جمله مي توان به توسعه واحد صنعتي گندله سازي ، تأسيس واحدهاي فولادي نظير غدير و ارفع ، پيگيري ايجاد منطقه آزاد فولاد ، پيگيري ايجاد نيروگاه 1000 مگاواتي و پيگيري رفع مشكلات واحدهاي صنعتي بزرگ و جهاني در دست احداث نظير شيشه فلوت در اردكان اشاره نمود .
     در پايان بنده بعنوان شاگردي كوچك دستان پر تلاش معلمين و فرهنگيان عزيز شهرم را كه چگونه انديشيدن ، چگونه زيستن و چگونه انتخاب كردن را به دانش آموزانشان مي آموزند غرق بوسه تقدير نموده و روز معلم را كه روز بزرگداشت سنتهاي پسنديده خدا و تعظيم بر مقام علم و معرفت گرامي مي دارم .
 
جهت شادي روح شهداء ، امام شهداء و معلم شهيد استاد مطهري فاتحه مع الصلوات