ببینید:

در این ویدئو هر آن‌چیزی که لازم است مردم درباره ویروس‌های کرونا بدانند توضیح داده می‌شود.

 

از این‌جا دریافت کنید.

 

 دانلود فیلم