تا 37 ماه آينده
محمد مسعود سميعي‌نژاد - معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن با تاكيد بر اين‌كه توسعه توليد برق در كشور به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي بخش صنعت كشور بايد در دستور كار قرار گيرد، گفت: بر اساس قراردادي كه ميانشركت هاي ايدرو و ايميدرو امضا شد، قرار است كه 3 هزار مگاوات نيروگاهي براي توليد برق در شركت‌هاي فولاد خوزستان (هزار مگاوات)، آلومينيوم المهدي (500 مگاوات)، ايرالكو (500 مگاوات)، شركت مس (500 مگاوات)، سنگ‌آهن چادرملو (500 مگاوات) و سنگ‌آهن گل‌گهر (500 مگاوات) احداث شود.
 احمد قلعه‌باني - رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در اين خصوص گفت:‌ پيش‌بيني مي‌شود سرمايه‌گذاري براي احداث اين نيروگاه‌ها از يك ميليارد و 600 ميليون يورو تا دو ميليارد يورو باشد؛ ضمن اين‌كه مدت زمان اجراي پروژه‌ها نيز از زمان تنفيذ قراردادها در فاصله زماني 22 تا 37 ماه است.
وي افزود: ايدرو با همكاري چهار شركت تحت پوشش خود متشكل از شركت‌هاي ماشين‌سازي اراك، صنايع ماشين‌هاي الكتريكي جوين (جمكو)، تام ايران خودرو و مهندسين مشاور صنعتي ايران نيروگاه‌هاي يادشده را احداث مي‌كند