نشست فرماندار اردکان با رئیس دانشگاه علم و هنر یزد و دانشگاه علمی کاربردی اردکان به منظور هم‌اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات آن‌ها

حسین سبزواری فرماندار اردکان به منظور هم‌اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه علمی کاربردی اردکان و تعامل با دانشگاه علم و هنر با رئیس دانشگاه علم و هنر یزد و دانشگاه علمی کاربردی اردکان نشستی برگزار کرد.